شالتر آسانسور

جدید

شالتر آسانسور یا کلید سه گوش آسانسور، وسیله ای ایست برای توقف کابین در حال حرکت در نقطه مورد نظر که توسط طراحان و نصاب آسانسور جانمایی می شود.

نوشتن دیدگاه

شالتر آسانسور

شالتر آسانسور

برو بالا